About

IMG_2181Volo. Potser perquè el món que m’envolta gemega de dolor i de frustració m’he decidit a volar. Volo i observo. Hi ha tantes coses que m’agraden. Volo i crido. Però n’hi ha tantes que em repugnen. Perquè cada gest, cada mirada, cada acció pot millorar aquest món. Sóc el Dr. Corb, i cada dia lluito, volo i provo de canviar-me a mi mateix. No et preguntis que t’ofereix la vida, sinó que pots oferir tu a la vida. Perquè de ben segur tu pots marcar també la diferència. Sóc el Dr. Corb i no deixaré mai de volar.

 

 

 

Agito mis alas con fuerza. Quizás porque el mundo que me rodea gime de dolor y de frustración me he decidido a volar. Vuelo y observo. Hay tantas cosas que me gustan. Vuelo y grito. Vuelo y no me rindo. Porque cada gesto, cada mirada, cada acción puede mejorar este mundo. Soy el Dr. Cuervo, y cada día lucho, vuelo e intento cambiarme a mí mismo. No te preguntes que te ofrece la vida, sino que puedes ofrecer tú a la vida. Porque seguro tú también puedes marcar la diferencia. Soy el Dr. Cuervo y nunca dejaré de volar.

 

I IMG_2860fly. The surrounding world groans with pain and frustration and perhaps that is why I have decided to fly. I fly and I watch. There are so many things I like. I fly and I scream. But there are so many others that repulse me. I fly but I do not surrender. Because every gesture, every look, every action can make the world better. I am Dr. Corb, and every day I fight,I fly and I try to change the world. Do not ask what is that Life can give you, but rather ask yourself what you can offer to Life. Because surely you can also make a difference. I’m the Dr. Corb and I will never stop flying.